FO Ejendomme

FO Ejendomme A/S er en del af AKF Koncernen. For boligerne under FO Ejendomme A/S gælder det, at medlemmer af en LO, FTF eller AC-fagforening har fortrinsret til boligerne. Medlemskab skal dokumenteres både ved opskrivning og ved accept af tilbud om bolig. Du vil derfor blive bedt om at uploade dokumentation i form af kvittering for indbetalt kontingent for indeværende måned i forbindelse med at du udfylder blanketten. Så snart vi har registreret dit fagforeningsmedlemskab i vores system, sletter vi dine oplysninger i overensstemmelse med Persondataloven.

Du kan finde listen over godkendt fagforbund her.

Det koster kr. 250,- at blive skrevet på ventelisten. Gebyret opkræves via PBS den førstkommende måned. Når opskrivningsgebyret er betalt, vil du blive noteret på ventelisten. Hvert år opkræver vi et ajourføringsgebyr på kr. 150 ,- for at stå på ventelisten. Gebyret opkræves første gang et år efter opskrivningsdatoen.

Vil du skrives op på den interne venteliste, skal du angive dit nuværende lejemålsnummer under punktet ”Fortrinsret”. Opskrivningen er gratis.​

 

Har du brug for hjælp?

+ 45 38 10 21 07