Ejendomsudvikling

En hjørnesten i AKF Koncernens virksomhed er vores ejendomsudvikling. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af spændende bygninger og nærmiljøer. Vi har blandt andet været en central del i udviklingen af boligområderne i Trekroner, renoveret og moderniseret store boligkvarterer i Hillerød og udviklet spændende erhvervsejendomme og boliger i København.

Igangværende projekter

Afsluttede projekter