Erhvervsinvesteringer

AKF Invest CPH’s formål er at besidde ejerandele i andre investeringsselskaber og –fonde, såvel direkte noterede som unoterede aktier i danske erhvervsvirksomheder, og derigennem øge tilførslen af risikovillig, ansvarlig kapital til fremme af produktion, eksport og beskæftigelse i Danmark.

Endvidere har selskabet til formål at eje andre former for værdipapirer, samt at investere i ejendomme og ejendomsprojekter direkte som indirekte via ejendomsfonde eller samarbejde med andre ejendomsselskaber

​Porteføljevirksomhederne kan spænde vidt, men fælles for dem er, at de har potentiale for videreudvikling, af primært danske arbejdspladser. Det kan være en udvikling af ledelsesniveauet i virksomheden, et skub i retning af øget eksport gennem rådgivning, eller måske en højere takt i virksomhedens produktudvikling.

 

Vores nuværende investeringer:​

 

03-12-2018

AKF Invest: Maj Invest Equity V K/S køber Roll-o-Matic

Maj Invest Equity har købt 75% af aktiekapitalen i Toll-o-Matic A/S, der er en markedsledende virksomhed inden for flesible maskiner til produktion af oprullede poser og film af plast og bionedbrydeligt plast.

30-11-2018

AKF Invest: Maj Invest Equity V K/S køber Good Food Group

Maj Invest Equity har indgået aftale med den familieejede virksomhed Good Food Group A/S om at investere i selskabet. Selskabets aktiviteter inden for fødevarer og emballage opdeles i to selvstændige selskaber.

Kontakt os

 

Bispevej 2
2400 København NV
Danmark

+45 3810 2107
info@akfinvest.dk
29537860