Erhvervsinvesteringer

AKF Invest CPH’s formål er at besidde ejerandele i andre investeringsselskaber og –fonde, såvel direkte noterede som unoterede aktier i danske erhvervsvirksomheder, og derigennem øge tilførslen af risikovillig, ansvarlig kapital til fremme af produktion, eksport og beskæftigelse i Danmark.

Endvidere har selskabet til formål at eje andre former for værdipapirer, samt at investere i ejendomme og ejendomsprojekter direkte som indirekte via ejendomsfonde eller samarbejde med andre ejendomsselskaber

​Porteføljevirksomhederne kan spænde vidt, men fælles for dem er, at de har potentiale for videreudvikling, af primært danske arbejdspladser. Det kan være en udvikling af ledelsesniveauet i virksomheden, et skub i retning af øget eksport gennem rådgivning, eller måske en højere takt i virksomhedens produktudvikling.

 

Vores nuværende investeringer:​

 

05-10-2018

AKF Invest: Maj Invest Equity 4 K/S sælger SubC Partner

Maj Invest Equty IV K/S  solgt deres aktier i SubCpartner til en investorgruppe, der også indbefatter ledelsen . For yderligere information se pressemeddelelse.

01-07-2018

AKF Invest: Investering i CataCap II K/S

I forbindelse med tredje og sidste closing af CataCap II d. 28. juni 2018 har AKF Invest sammen med tre andre investorer givet investeringstilsagn. CataCap bliver et nyt skud på stammen i vores portefølje.

Kontakt os

 

Bispevej 2
2400 København NV
Danmark

+45 3810 2107
info@akfinvest.dk
29537860