Erhvervsinvesteringer

AKF Invest CPH’s formål er at besidde ejerandele i andre investeringsselskaber og –fonde, såvel direkte noterede som unoterede aktier i danske erhvervsvirksomheder, og derigennem øge tilførslen af risikovillig, ansvarlig kapital til fremme af produktion, eksport og beskæftigelse i Danmark.

Endvidere har selskabet til formål at eje andre former for værdipapirer, samt at investere i ejendomme og ejendomsprojekter direkte som indirekte via ejendomsfonde eller samarbejde med andre ejendomsselskaber

​Porteføljevirksomhederne kan spænde vidt, men fælles for dem er, at de har potentiale for videreudvikling, af primært danske arbejdspladser. Det kan være en udvikling af ledelsesniveauet i virksomheden, et skub i retning af øget eksport gennem rådgivning, eller måske en højere takt i virksomhedens produktudvikling.

 

Vores nuværende investeringer:​

 

30-04-2018

Årsregnskab 2017: Tilfredsstillende resultat for AKF Invest CPH

AKF Invest CPH’s resultat efter skat for 2017 udviser et overskud på 68,1 mio. kr. mod 52,3 mio. kr. i 2016.

Indtægter på kapitalandele i associerede virksomheder for 2017 er 999 t.kr. mod 16,2 mio. kr. for 2016. Indtægter af andre kapitalandele udgør i året 65,6 mio. kr. mod 36,1 mio. kr. i 2016. Egenkapital udgør ultimo 2017 480,1 mio. kr. mod 418,3 mio. kr. i 2016.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Desuden har AKF Invest CPH i 2017 ikke givet investeringstilsagn til nye fonde, men investeringstilsagnet til Maj Invest V K/S er hævet med 10 mio. kr., således at det samlede tilsagn til den pågældende fond er 85 mio. kr.

13-12-2017

AKF Invest: Maj Invest Equity 4 K/S sælger Muuto til amerikanske Knoll

Maj Invest Equty IV K/S har sammen med stifterne solgt deres aktier i Muuto til den amerikanske designvirksomhed Knoll. For yderligere information se pressemeddelelse.

Kontakt os

 

Ryesgade 3F, 2. sal
2200 København N
Danmark​

+45 21 73 20 31
info@feas-as.dk
29537860