Erhvervsinvesteringer

AKF Invest CPH’s formål er at besidde ejerandele i andre investeringsselskaber og –fonde, såvel direkte noterede som unoterede aktier i danske erhvervsvirksomheder, og derigennem øge tilførslen af risikovillig, ansvarlig kapital til fremme af produktion, eksport og beskæftigelse i Danmark.

Endvidere har selskabet til formål at eje andre former for værdipapirer, samt at investere i ejendomme og ejendomsprojekter direkte som indirekte via ejendomsfonde eller samarbejde med andre ejendomsselskaber

​Porteføljevirksomhederne kan spænde vidt, men fælles for dem er, at de har potentiale for videreudvikling, af primært danske arbejdspladser. Det kan være en udvikling af ledelsesniveauet i virksomheden, et skub i retning af øget eksport gennem rådgivning, eller måske en højere takt i virksomhedens produktudvikling.

 

Vores nuværende investeringer:​

 

13-12-2017

AKF Invest: Maj Invest Equity 4 K/S sælger Muuto til amerikanske Knoll

Maj Invest Equty IV K/S har sammen med stifterne solgt deres aktier i Muuto til den amerikanske designvirksomhed Knoll. For yderligere information se pressemeddelelse.

01-12-2017

Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S skifter navn til AKF Invest CPH A/S

Som følge af at Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S er blevet en del af AKF Koncernen, har vi valgt at skifte navn til AKF Invest CPH A/S.

Aktionærerne er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2017, for endelig godkendelse af navneændringen, hvorfra det nye navn vil træde i kraft.

Kontakt os

 

Ryesgade 3F, 2. sal
2200 København N
Danmark​

+45 21 73 20 31
info@feas-as.dk
29537860