Nyt fra koncernen

09-04-2019

Fortsat vækst for AKF Koncernen i 2018

AKF Koncernen har netop offentliggjort sin årsrapport for 2018, der viser et årsresultat på 177 mio. kr. Resultatet er en fortsættelse af koncernens positive udvikling med investeringer i nye ejendomme, udvikling af nye ejendomsprojekter og fondsinvesteringer i danske produktionsvirksomheder.

  • Omsætningen udgør 314,7 mio. kr. mod 347,3 mio. kr. i 2017.
  • Resultat før dagsværdireguleringer og skat udgør 193,0 mio. kr. mod 168,7 mio. kr. i 2017.
  • Resultat før skat udgør 187,7 mio. kr. mod 204,3 mio. kr. i 2017. Resultatet svarer til det senest estimerede og ligger over budget.
  • Balancen udgør 3,6 mia. kr. mod 2,4 mia. kr. i 2017.
  • Egenkapitalen udgør 1.714,1 mio. kr. mod 1.285,1 mio. kr. i 2017, og svarer til en forrentning af egenkapitalen på 11,8% og soliditet på 44,2%.

AKF Koncernens bestyrelse anser resultatet som værende tilfredsstillende.
Det er koncernens mål at fortsætte den positive vækst med ca. 500 mio. kr. årligt de næste tre år. Download årsrapporten her.

01-04-2019

AKF Koncernen ansætter ejendomsdirektør

AKF Koncernen udvider sin ledelse med ansættelse af Lars Gjørret som ejendomsdirektør. Lars Gjørret har mange års erfaring fra ejendomsbranchen, senest i sin stilling som ejendomsinvesteringschef hos ATP Ejendomme A/S. Som ejendomsdirektør får Lars Gjørret ansvaret for AKF Koncernens investeringsejendomme, herunder fokus på at optimere ejendomsdriften. Lars Gjørret tiltræder stillingen 1.4.

11-01-2019

Nyt udviklingsprojekt i Hillerød

AKF Koncernen står bag et nyt ejendomsudviklingsprojekt i Hillerød. På Skansevej 89 og dele af Skansevej 81 forventer vi at etablere ca. 28 nye boliger fordelt på to etagebygninger. Bygningerne er placeret således, at de virker som en naturlig forlængelse og afslutning på Lærkeparkens struktur. Udviklingsprojektet betyder, at den nuværende institutionsbygning nedrives.

Vi forventer at tage første spadestik i efteråret 2019, og projektet forventes færdig opført i efteråret 2020. Du kan læse mere om udviklingsprojektet her.

11-01-2019

AKF Invest: Industri Udvikling IV K/S sælger aktierne i NSE Holding ApS

Industri Udvikling har solgt sine aktier i Nordic Sense (NSE Holding ApS).

Industri Udvikling har siden november 2016 ejet 46% af aktierne i Nordic Sense A/S, der udvikler og producerer produkter til personlig pleje, skønhed og desinficering m.m.

Ledige erhvervslejemål

Ventelisten

Bliv skrevet op til en af vores lejeboliger eller find din placering på ventelisten