Nyt fra koncernen

16-05-2018

Er du vores nye driftsleder?

Vi har de sidste par år fået en række nye ejendomme og har nu ca. 30 forskellige ejendomme med en fordeling på 60 % erhverv og 40 % boliger. Vi forventer at udviklingen vil fortsætte, og der vil være en løbende tilgang af nye ejendomme. Derfor søger vi en driftsleder, der bliver det centrale omdrejningspunkt i vores driftsafdeling. Du vil have ansvaret for den daglige drift og service på vores ejendomme. Det er således en væsentlig opgave at koordinere de mange opgaver, som skal udføres løbende på alle ejendomme – både de planlagte og de løbende opgaver.

Vi tilbyder en spændende stilling med gode udviklingsmuligheder, men forventer til gengæld, at du har byggeteknisk forståelse og samtidig flair for administration og IT, gode kommunikationsevner og lyst til ledelse på sigt. Driftsleder refererer til driftschefen, som har det overordnede ansvar for hele driften, driftens personale, uddannelse og udvikling samt for de større renoverings- og ombygningssager.

Du kan læse mere om stillingen her. Ansøgningsfrist 31. maj.

03-05-2018

AKF Koncernen køber Lindgreens Alle 9

AKF Koncernen har 1. maj overtaget ejerskabet af Lindgreens Alle 9. Dermed udvider koncernen sin portefølje af attraktive erhvervsejendomme i hovedstaden. Der er tale om en fuld istandsat ejendom på 2300 kvm. Ejendommen er domicil for Esprit de Corps. Danmark.

30-04-2018

Årsregnskab 2017: Tilfredsstillende resultat for AKF Invest CPH

AKF Invest CPH’s resultat efter skat for 2017 udviser et overskud på 68,1 mio. kr. mod 52,3 mio. kr. i 2016.

Indtægter på kapitalandele i associerede virksomheder for 2017 er 999 t.kr. mod 16,2 mio. kr. for 2016. Indtægter af andre kapitalandele udgør i året 65,6 mio. kr. mod 36,1 mio. kr. i 2016. Egenkapital udgør ultimo 2017 480,1 mio. kr. mod 418,3 mio. kr. i 2016.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Desuden har AKF Invest CPH i 2017 ikke givet investeringstilsagn til nye fonde, men investeringstilsagnet til Maj Invest V K/S er hævet med 10 mio. kr., således at det samlede tilsagn til den pågældende fond er 85 mio. kr.

30-04-2018

Årsregnskab 2017: AKF Koncernen fortsætter den positive udvikling

Med et resultat på 204 mio. kr. før skat forsætter AKF Koncernen sin positive udvikling. Særligt koncernens ejendomsudvikling har oplevet en flot vækst med afslutningen af en række større udviklingsprojekter i Trekroner og Hillerød. For ejendomsaktiviteterne kom AKF koncernen ud af 2017 med et overskud på 89 mio. kr. efter værdireguleringer

Koncernen har i 2017 udvidet sine aktiviteter til også at omfatte investeringsvirksomhed med opkøbet af en større ejerandel af det tidligere Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S, i dag AKF Invest CPH A/S.

Det er AKF koncernens forventning at investere 4-500 mio. kr. i ejendomme og ejendomsprojekter i 2018.

Projektudviklingsaktiviteterne udviser et resultat på 62,6 mio. før skat
Investeringsaktiviteterne udviser et resultat på 67,2 mio. kr. før skat
Resultat efter skat udgør 179,7 mio kr.
Omsætningen udgør 347,3 mio. kr.
Balancen udgør 2,4 mia. kr.
Koncernegenkapitalen udgør 1.285.000.000 kr.

Ventelisten

Bliv skrevet op til en af vores lejeboliger eller find din placering på ventelisten